Jak chronić fundamenty?

Mury fundamentu, to element konstrukcji budynku, nieustannie narażony na kontakt z wilgocią oraz wodą gruntową. Na skutek podciągania kapilarnego do wnętrza budynku może przeniknąć wilgoć, powodując znaczne uszkodzenia. Woda gruntowa nieustannie wywiera ciśnienie hydrostatyczne na elementy budynku. Na początku trzeba zbadać warunki gruntowo-wodne na działce, w celu odpowiedniego zabezpieczenia przed wilgocią  fundamentów i piwnic. Niewątpliwie należy odpowiednio zabezpieczyć fundament poprzez wykonanie szczelnej izolacji fundamentu, by nie doszło do zawilgocenia.

Odpowiednia izolacja fundamentu to podstawa!

Fundamenty są w stanie chłonąć wodę niczym gąbka. Poprzez takie niszczące działanie wody dochodzi do pogarszania się ich właściwości fizycznych. Aby temu zapobiec należy odpowiednio zaizolować fundament. Istnieje wiele rodzajów izolacji, zarówno pod względem sposobu ich wykonania, funkcji, a także użytych do tego materiałów.

Zawilgocone mury niosą ze sobą liczne zagrożenia. Warunki takie sprzyjają rozwijaniu się różnego rodzaju pleśni i grzybów, których obecność jest niebezpieczna w stosunku do zdrowia mieszkańców. Wilgotne ściany obniżają również izolację termiczną. W zawilgoconych murach zachodzą reakcje chemiczne wpływające niekorzystnie na ich wytrzymałość, niejednokrotnie dochodzi do odpadania tynków czy złuszczania. Na skutek podciągania kapilarnego wilgoć z dolnych partii może podnieść się na wyższe kondygnacje budynku.

Możemy wyróżnić następujące izolacje przeciwwilgociowe:

Izolacja pozioma

Aby izolacja fundamentu tego typu  była rzeczywiście skuteczna należy ją wykonać w dwóch miejscach, a mianowicie: na styku ściany fundamentowej i ławy oraz na styku ściany fundamentowej i ściany parteru. Należy pamiętać, by zaizolować zarówno ściany zewnętrzne jak i wewnętrzne. Izolacja pozioma zazwyczaj wykonywana jest z dwóch warstw papy podkładowej, połączonych lepikiem. Najlepszym materiałem wykorzystywanym w systemie tego typu jest papa na osnowie z włókna szklanego lub polipropylenu. Ten rodzaj papy odporny jest na rozdarcia i nie ulega biologicznej korozji, jak to jest możliwe w przypadku pap na osnowie z tektury. Do zabezpieczania fundamentów w żadnym wypadku nie nadają się zwykłe papy izolacyjne, które nie są odporne na długotrwały kontakt z wilgocią. Zdarza się również, że zamiast papy i lepiku korzysta się z  półpłynnej masy bitumicznej. Jako spoiwo wykorzystuje się lepik asfaltowy na zimo, lecz jego wadą jest zawarty w nim rozpuszczalnik, który może uszkodzić styropian. Lepik można wykorzystać również na gorąco, wymaga to jednak dużej wprawy. W miejsce lepików stosuje się wodorozcieńczalną emulsję chlorowo – kauczukową. Można ją stosować na wilgotnym podłożu, lecz pod warunkiem, iż nie będzie narażona na wypłukanie do momentu wyschnięcia. Aby izolacja pozioma była skuteczna w przypadku budynków niepodpiwniczonych należy ją dokonać na całej powierzchni podłogi na gruncie.

·    Izolacja pionowa

Izolacja tego typu stanowi ważną rolę w budynkach podpiwniczonych.  Powierzchnia styku z gruntem jest tutaj dużo większa niż w domach parterowych. Izolacja pionowa to zabezpieczenie zewnętrznej strony podziemnych ścian fundamentu właściwymi środkami nieprzepuszczającymi wody. Zależy to od intensywności kontaktu z wodą, czy wilgocią na jaką narażony jest fundament danego obiektu. Izolację pionową można wykonać z tych materiałów, które wykorzystuje się do izolacji poziomej, lub z innych,     w zależności od typu.

Izolację lekką stosuje się w przypadku, gdy budynek umieszczony jest na gruncie żwirowym lub piaskowym – tzw. gruncie przepuszczalnym. Wykonuje się ją poprzez naniesienie elastycznej masy bitumicznej lub polimerowej. Wyrównuje ona wszelkie nierówności.

Izolację średnią stosuje się, gdy budynek umieszczony jest na gruncie spoistym i niskim poziomie wód gruntowych. Najczęściej budynek jest umieszczony na glinie.

Izolacja ciężka natomiast stosowana jest w przypadku, gdy budynek jest osadzony na gruncie spoistym (glinie) i wysokim poziomie wód gruntowych. Taki grunt, po ulewach, powoduje długotrwałe utrzymywanie się wody wokół fundamentów.

Materiały izolujące

Utrata ciepła za pośrednictwem ścian fundamentowych i ich nawilgocenie grozi w momencie, gdy termoizolacja  i hydroizolacja nie jest wykonana starannie. Bardzo ważne jest to, gdyż ściany fundamentowe są narażone w szczególny sposób na kontakt z wilgotnym i zimnym gruntem. W celu hydroizolacji korzysta się z mas bitumicznych, lepików asfaltowych, które tworzą powłokę obojętną na wilgoć, jak i uodparniają mur na substancje chemiczne zawarte w gruncie.

  • Masy mineralne sprawdzają się głównie jako izolacja zarówna przeciwwodna, jak i przeciwwilgociowa.
  • Lepików asfaltowych można użyć jako samodzielnej hydroizolacji, jednak dosyć często odnawianej.
  • Roztwory asfaltowe tworzą podłoże przed naniesieniem na nie lepiku.  
  • Emulsje asfaltowe chronią izolację przed uszkodzeniami mechanicznymi.
  • Masy asfaltowe również tworzą samodzielną warstwę jednakże najbardziej efektywnie wtedy, gdy są nałożone na siebie 3 warstwy tejże masy asfaltowej.
  • Dużą odpornością charakteryzują się również papy – głownie te oparte na włóknie poliestrowym, które mocuje się za pomocą specjalnych klejów do tego przeznaczonych.
  • Jako dodatkowej osłony w tradycyjnej izolacji stosuje się folie kubełkowe, zabezpieczającej przed wilgocią i wodą. Folia kubełkowa nie może być używana jako samodzielna izolacja.
  • Wodoodpornym materiałem termoizolacyjnym są płyty z polistyrenu ekstrudowanego. Materiał tego typu może być stosowany przy bezpośrednim kontakcie z wodą gruntową, gdyż jest on całkowicie odporny na jej działanie.
  • Odpornością na wahania temperatur, dobrą izolacyjnością termiczną cechują się twarde płyty z polistyrenu ekspandowanego. Układane są na zewnątrz i klejone masą lub klejem bez dodatku rozpuszczalników organicznych.
  • Izolować można również za pomocą styropianu, jednakże jest to materiał najmniej odporny na wszelkie uszkodzenia.

Brak odpowiedniej izolacji fundamentów będzie oddziaływał niekorzystnie na cały budynek. Skutkiem tego może być doprowadzenie do zawilgocenia, a w konsekwencji do zagrzybienia ścian budynku. Wilgoć w domu nie jest pożądanym zjawiskiem. By nie mieć tego typu kłopotów niezbędne będą szczelne izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Bezwzględnie każdy budynek (podpiwniczony lub nie podpiwniczony) musi mieć wykonaną solidną izolację fundamentów.